عنوان: حقوق غیرمالی زن در قرآن و تأثیر آن بر سلامت روانی خانواده
کد مقاله : 1100-IQSH
نویسندگان:
ربابه زینوند لرستانی *
دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک
چکیده مقاله:
چکیده
افراد در نهاد مقدس خانواده از حقوقی بر خوردارند که قوام روحی و سعادت انسان‌ها و آرامش روانی خانواده به رعایت این حقوق بستگی دارد. در این میان اسلام با مفاهیم آسمانی خود احیاگر حقوق زن است. اسلام، زن را پایه‌ی اصلی شکل‌گیری یک خانواده سالم دانسته و نقش وی را در حفظ سلامت روان بقیه افراد انکار ناپذیر می‌داند؛ وحضور آگاهانه و توانمند او در محیط خانواده را عامل سلامت روانی خانواده و در نتیجه جامعه معرفی می‌کند.از نگاه اسلام زن هیچ تفاوتی در اصل خلقت با مرد نداشته وبه او استقلال و شخصیت داده، تفاوت‌های فیزیکی و روانی اورا نیز لحاظ کرده و با توجه به آن تفاوت‌ها، حقوق متفاوت با مرد در بعضی از جهات برای او قائل شده است. در این پژوهش نگارنده با توجه به نقش کلیدی زن در آرامش روانی خانواده، با گردآوری اطلاعات و فیش برداری بر اساس منابع موجود به روش کتابخانه-ای، پاره‌ای از حقوق غیرمالی زن را با استناد به تفاسیر و نظرات اندیشمندان مورد بررسی قرار داده، و سپس به بررسی ارتباط این حقوق وتأثیر آن بر آرامش روانی خانواده پرداخته است. بدیهی معرفت درست به این حقوق و کوشش در رعایت کردن آنها منجر به سلامتی روانی زن، در نتیجه سلامت روانی خانواده می‌شود،
کلیدواژه ها:
قرآن، سلامت، سلامت روان، خانواده، حقوق غیرمالی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است