ایمنی و وضعیت محیط کار از منظر قرآن و روایات
کد مقاله : 1094-IQSH
نویسندگان:
فرحناز وحیدنیا *
دانشگاه علوم ومعارف
چکیده مقاله:
ایمنی و حفاظت انسان در برابر صدمات از مهم‌ترین اصول و لوازم فعالیت در محیط‌های مختلف از جمله محیط کار به شمار می‌رود. لزوم توجه به فرهنگ ایمنی و جایگاه ویژه‌ی این موضوع در آموزه‌های اسلامی و نوع نگرش دین مبین اسلام به این اصل ایجاب نمود که در تحقیق حاضر به این مسأله مورد بررسی قرار گیرد که: از منظر آموزه‌های اسلامی و مفاهیم مطرح شده در آیات و روایات، اصول و ضوابط ایمنی در محیط کار کدام است. جهت نیل به این هدف با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و ضمن بهره‌گیری از مفاهیم آیات قرآن کریم و روایات ائمه‌ی اطهار علیهم السلام به این مسأله پرداخته شده است؛ براساس یافته‌های پژوهش عدم توجّه به رعایت اصول ایمنی و وضعیت نامناسب محیط کار کاهش بهره‌وری نیروی انسانی، صدمات و آسیب‌های فراوانی برای فرد و سازمان به همراه خواهد داشت. از این منظر، دین اسلام، اصول و ضوابط مختلفی را برای ایجاد امنیت و ایمنی محیط کار لازم و ضروری دانسته است که از جمله‌ی آنها می‌توان: انتخاب محل مناسب برای انجام کار، ایمنی ساختمان و فضای فیزیکی محیط کار، رعایت بهداشت محیط کار، توجّه به کیفیت هوای محیط کار و حفاظت در برابر تابش آفتاب، بیان کرد.
کلیدواژه ها:
ایمنی، ایمنی محیط کار، وضعیت محیط کار، فرهنگ ایمنی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است