مؤلفه‌های اقتدار ملّی از منظر قرآن کریم
کد مقاله : 1090-IQSH
نویسندگان:
فرحناز وحیدنیا *
دانشگاه علوم ومعارف
چکیده مقاله:
اقتدار ملّی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف هر نظام سیاسی است که زمینه‌ساز حفظ عزّت ملّی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین-المللی است. اقتدار ملّی اگرچه اصطلاحی نوپدید و مربوط به دوره‌ی معاصر است اما موضوع آن در اندیشه‌ی سیاسی اسلام به‌ویژه قرآن کریم از جایگاهی ویژه برخوردار است و آیات به موضوعاتی اشاره می‌کند که بیانگر مفهوم اقتدار ملّی است؛ همچنان‌که به‌عنوان یک اصل حیاتى که در هر عصر و زمان باید مورد توجّه باشد مسلمانان را مؤظف می‌کند که هر قوه و نیرویی که برای مقابله با تهدیدات و هجوم‏هاى احتمالى لازم است فراهم سازید تا دشمنان و تهدیدکنندگان از شما بترسند؛ بر این اساس تبیین مؤلفه‌های اقتدار ملّی از منظر آموزه‌های اسلامی موضوع اصلی نوشتار حاضر است و در این راستا تلاش شده است براساس قرآن کریم به این مسأله پاسخ داده شود که اقتدار ملّی از چه مؤلفه‌ها و عناصری تشکیل می‌شود؟ براساس یافته‌های پژوهش که مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای و به‌کارگیری روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد از منظر قرآن کریم اقتدار ملّی متضمن وجود مؤلفه‌ها و عناصر فعالی از جمله: قدرت نظامی و دفاعی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، پیشرفت علمی و پویایی فرهنگی است که ایفای نقش آنها به منزله‌ی تحقق اقتدار ملّی است.
کلیدواژه ها:
اقتدار ملّی، مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملّی، عزّت ملّی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است