سبک زندگی اسلامی و سلامت روان؛ پیشنهاد یک مداخله مبتنی بر سبک‌زندگی اسلامی
کد مقاله : 1083-IQSH
نویسندگان:
مجتبی طغیانی *
استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)
چکیده مقاله:
متخصصان سلامت روان، به طور قابل‌توجهی نقش عوامل مربوط به سبک زندگی را در درمان مشکلات روان‌شناختی، کم برآورد کرده‌اند و تغییرات مربوط به سبک زندگی، معمولاً به عنوان یک عامل حاشیه‌ای در کنار روان‌درمانی‌های مرسوم، مطرح بوده است. این درحالی است که عوامل مربوط به سبک زندگی در چندین زمینه، نقش مهمی ایفا می‌کنند؛ این زمینه‌ها عبارتند از: الف) ایجاد و درمان مشکلات روان‌شناختی، ب) افزایش بهزیستی فردی و اجتماعی و ج) حفظ و بهینه‌سازی عملکرد‌های شناختی. تغییرات درمانی مبتنی بر سبک زندگی، برخی‌اوقات به اندازه روان‌درمانی یا دارودرمانی در درمان مشکلات جسمانی و روان‌شناختی، مؤثر هستند. در میان عوامل مؤثر در پیشگیری و درمان اختلالات روان‌شناختی، دین و آموزه‌های دینی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. در این مقاله قصد داریم مروری داشته باشیم بر نقش مولفه‌های سبک زندگی اسلامی در افزایش سلامت روان افراد و در همین‌راستا پیشنهادی درخصوص تدوین یک مداخله مبتنی بر سبک زندگی اسلامی برای ارتقاء سلامت روان نیز مطرح و مشکلات پیش روی اجرای آن بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، سلامت روان، مداخله مبتنی بر سبک‌زندگی اسلامی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است