اصل تعفف راهبرد قرآنی بهبود سلامت اجتماعی
کد مقاله : 1060-IQSH-FULL
نویسندگان:
افتخار دانش پور *، لیلا عزیزی
دانشگاه مذاهب اسلامی
چکیده مقاله:
تعفف اصل مهم قرآن کریم در ساختاربندی صحیح زندگی انسان به لحاظ فردی، خانوادگی و اجتماعی است که بر مبنای فطرت، در عمق آفرینش انسان نهادینه شده و در سایه آگاهی و تلاش در ابعاد مختلف رفتارهای انسانی تحول‌آفرین است؛ به ویژه در بهبود کنش‌های اجتماعی نقش قابل توجهی دارد و فرهنگ نشأت گرفته از آن در سالم‌سازی اجتماع و رهنمون کردن آن به سوی جامعه‌ای ایده‌آل مؤثر است. از نظر فردی رعایت این اصل در ابعاد گوناگون تزکیه و صیانت نفس در مراحل مختلفی چون گفتار، رفتار، نگاه، پوشش و... و در ابعاد اجتماعی نظیر انواع روابط با هم‌نوع به ویژه با جنس مخالف، رابطه با محیط و ... تأثیر مثبتی دارد. بدیهی است مهم‌ترین تأثیر اجرایی نمودن این اصل ثمراتی چون سلامت فرد و خانواده، امنیت و سلامت نسل آینده، سلامت حضور در جامعه به ویژه برای بانوان را به همراه داشته و احساس امنیت و آزادی عمل بیشتری را در جهت رشد استعدادها برای ایشان فراهم می‌آورد. این نوشتار درصدد است ضمن بررسی فوائد رعایت اصل تعفف در سلامت اجتماعی، دانش‌افزایی و اصل مهرورزانه امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان عامل تقویت و گسترش آن در جامعه معرفی نماید.
کلیدواژه ها:
تعفف، فطرت، تهذیب نفس، سلامت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است