شناسایی کلمة فساد در قرآن کریم (معانی و راهکارهای مقابله)
کد مقاله : 1013-IQSH-FULL
نویسندگان:
مرتضی زارع برمی *1، فاطمه کاظمی2
1هیئت علمی گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان
2دانش‌آموختة دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر، معانی و ابعاد اصطلاحی فساد را از منظر قرآن به تصویر می‌کشد و نکات ظریف، ملاحظات و پندها و موعظه‌های مربوط به این کلمه را مورد بررسی قرار می‌دهد. این پژوهش ضمن اشاره به دلایل متعدد فساد از منظر قرآن، به تبیین راهکارهای مقابله با فساد نیز می‌پردازد، زیرا قرآن به منظور هدایت انسان و بررسی مسائل فردی و اجتماعی او نازل شده و لذا برای اصلاح جامعة انسانی و مقابله با فساد فردی و جمعی و همچنین رهایی افراد از فتنه‌های دنیوی و عذاب آخروی راهکارهایی را ارائه داده است. بر همین اساس، دو سؤال مطرح ساختیم: 1) عوامل اصلی فساد از منظر قرآن چیست؟ و 2) راه‌های مقابله با فساد از منظر قرآن بر چه اصولی استوار شده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل فساد از منظر قرآن، بین سبب و نتیجه جمع شده است. یکی از سبب‌های اصلی گرایش انسان به فساد، هوی و هوس است است و به همین دلیل در قرآن از هوی و هوس به عنوان امری ناپسند یاد شده و خداوند اهل هوی و هوس را اهل فساد و ضلالت می‌نامد. میانه‌روی، اعتدال، رویگردانی از تجاوز و زیاده‌خواهی، دین‌داری، استقامت در برابر فاسد و زمینه‌های فساد انگیز، اهمیت حسابرسی و همچنین مجازات فاسدان از جمله راهکارهای قرآن کریم در مقابله با آفت فساد است. بررسی مضمون آیاتی که مربوط به فساد است و همچنین چالش‌ها و راهکارهای مقابله با فساد، در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی انجام می‌شود.
کلیدواژه ها:
قرآن، فساد، تجاوز، توحید، اعتدال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است