موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1146-IQSH آثار اعتقاد به وعده ی رزق خداوند در مورد فرزندآوری باتوجه به آیات (31/اسرا) و (151/انعام) علی فتحی زاده مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
2 1105-IQSH آثار تربیتی و اجتماعی ایمان به معاد و روز قیامت در زندگی انسان( با تاکید بریاد مرگ) از دیدگاه قرآن کریم رضا تاج آبادی، سمیه شعبانی، سمیه موحدیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1189-IQSH ارتباط التزام و اولویت به فریضه نماز با سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امیر موسی رضایی، طاهره مومنی، میتن کیانی نژاد مقاله پذیرفته شده است
4 1041-IQSH-FULL ارتقاء سلامت اجتماعی با راهبرد حرکت از جهل به سوی بصیرت و از بصیرت تا هدایت آسیه بیات، رضا مهدیان فر مقاله پذیرفته شده است
5 1188-IQSH آسیب شناسی بدحجابی و راهکارهای برون رفت از آن ازمنظرقرآن کریم فاطمه دست رنج، ملیحه غلامی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1193-IQSH آسیب‌های اجتماعی تقلید کورکورانه و راه‌های برون‌رفت از آن در قرآن و روایات حبیبه احمدی، نسرین هژبری مقاله پذیرفته شده است
7 1074-IQSH آسیب های اخلاق اجتماعی درایجادانحراف درجامعه ازمنظره سیره نبوی(باتأکید برآموزه های اخلاقی پیامبراکرم (ص) زهرا حاج کاظمی، علیرضا کاوند مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
8 1060-IQSH-FULL اصل تعفف راهبرد قرآنی بهبود سلامت اجتماعی افتخار دانش پور، لیلا عزیزی مقاله پذیرفته شده است
9 1152-IQSH اصول اخلاق اجتماعی از منظر آیات سوره حضرت یوسف(ع) مژده علیزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1179-IQSH الأهداف الکبرى من خلق الإنسان: عبادة الله وسلامة الأرض احمد شفیعی نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1142-IQSH الشخصیة المعادیة للمجتمع من منظور القرآن الکریم سمیه حسنعلیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1110-IQSH الگوی سبک زندگی همسران و تأثیر آن بر سلامت جامعه از منظر مفسرین فریقین عبدالمجید فقیهی سرشکی، روح الله فقیهی، سجاد نصر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1164-IQSH امنیت و کارکردهای آن در ارتقاء سلامت اجتماعی با تأکید بر روابط میان فردی فاطمه سیفعلی‌ئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1094-IQSH ایمنی و وضعیت محیط کار از منظر قرآن و روایات فرحناز وحیدنیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1183-IQSH باز خوانی گستره حکم سبّ از دیدگاه قرآن علی لک زایی، جواد ایروانی، مهدی علوی مقاله پذیرفته شده است
16 1077-IQSH بررسی آثار اجتماعی دینداری از منظر قرآن کریم زهرا محمدی، سید حسین حسینی بجدنی مقاله پذیرفته شده است
17 1140-IQSH بررسی تاثیر عدالت فردی بر اجرای عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم سمیه امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1194-IQSH بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر قرآن و نیایش بر سلامت معنوی دختران بازپروری بهزیستی شهر اصفهان الهه آفتاب مقاله پذیرفته شده است
19 1125-IQSH بررسی تحلیلی دین گُریزی و عوامل آن در جوامع اسلامی عباس ساعدی، سکینه شریفی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
20 1182-IQSH بررسیتطبیقی تفسیری آیاتی از قرآن مبنی بر فطری بودن اخلاق و آیاتی دال براکتسابی بودن آن با تکیه بر نظریه قابلیت تغییر اخلاق زهرا ملایی مقاله پذیرفته شده است
21 1049-IQSH-FULL بررسی رابطه بین عوامل پیش بینی کننده حجاب دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی با ابعاد سلامت معنوی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده سعید دشتی، بابک معینی، معصومه هاشمیان، جواد فردمال، رضا شهرابادی، مرتضی مطهری پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
22 1204-IQSH بررسی رابطه ساختاری سلامت معـنوی، شناختی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه امیر موسی رضایی، طاهره مومنی قلعه قاسمی، متین کیانی نژاد، نیلوفر کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1042-IQSH-FULL بررسی راهبردهای اساسی سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم سید احمد هاشمی علی آبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1055-IQSH-FULL بررسی راه کارهای تحقق و توسعه تاب آوری از دیدگاه اسلام میرزا محمد رضا صفائی تخته فولادی مقاله پذیرفته شده است
25 1157-IQSH بررسی رویکرد قرآن نسبت به عوامل برونساز شخصیت انسان با نگرش مفهومی زهرا رزاززاده، محمدرضا حاجی اسماعیلی، مهدی مطیع مقاله پذیرفته شده است
26 1156-IQSH بررسی عوامل مؤثر بر تربیت عقلانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول مدارس ناحیه دو اصفهان بر اساس مبانی معرفت شناختی قرآن کریم زهرا رزاززاده، محمدرضا حاجی اسماعیلی، مهدی مطیع مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1020-IQSH-FULL بررسی عوامل موثر بر مهارت تصمیم گیری از منظر قرآن و روایات زهرا درویش مقاله پذیرفته شده است
28 1201-IQSH بررسی نظریه ابعاد سلامت اجتماعی کییز با رویکرد قرآنی منصوره شریعتی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1039-IQSH-FULL بررسی نقش قول لین(گفتار نرم) در تربیت افراد و تأثیر آن در سلامت اجتماعی زهره نریمانی، جعفر فیروزمندی بندپی، psk سوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
30 1203-IQSH تأثیر سلامت جنسی بانوان بر سلامت اجتماعی(رویکردی قرآنی) مریم قوجائی خامنه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1026-IQSH-FULL تأثیر قرآن در درمان بیماری های روحی و جسمی انسان مرتضی بیاتی کمیتکی، معصومه چراغی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
32 1196-IQSH تبیین راهکارهای قرآن برای مبارزه با فقر عاملی بر سلامت اجتماعی عباسعلی اخوان ارمکی مقاله پذیرفته شده است
33 1171-IQSH تبیین مهمترین راهکارهای کابردی‌سازی آموزه‌های قرآنی سلامت اجتماعی با تکیه بر آیات و روایات فاطمه سیفعلی‌ئی مقاله پذیرفته شده است
34 1112-IQSH تدوین شاخص های ارتباطی انسان(با خود، خدا و دیگران)، براساس آموزه های دعای مکارم الاخلاق فرزانه نوری، محمد علیان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1185-IQSH تعادل غضب ازمنظر قرآن کریم و سیره ی اخلاقی امام موسی کاظم (علیه السلام) در ارائه ی الگوی رفتاری سلامت اجتماعی مهدی گلناری عباسی مقاله پذیرفته شده است
36 1075-IQSH جایگاه آموزه های قرآن در سلامت اجتماعی کشور جمهوری دموکراتیک کنگو مصطفی مامونا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1114-IQSH جایگاه فرهنگ جهادی در توسعه سبک زندگی اسلامی با تاکید بر حیات طیبه قرآنی رضا تاج آبادی، سمیه شعبانی مقاله پذیرفته شده است
38 1086-IQSH جستاری در ترابط سلامت جنسی خانواده و تأثیر آن برسلامت جامعه در پرتو آموزه های قرآنی حسن کاظمی سهلوانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1095-IQSH چالش‌های شکل‌گیری سبک زندگی اسلامی حسین رحمانی تیرکلایی مقاله پذیرفته شده است
40 1137-IQSH دین‌مداری؛ راهبردی قرآنی برای سلامت اجتماعی سیدعباس خلیقی‌پور، رفعت پیرنجم‌الدین مقاله پذیرفته شده است
41 1198-IQSH راهبرد‌های اخلاقی قرآن برای ارتقاء سلامت اجتماعی شهاب الدین ذوفقاری مقاله پذیرفته شده است
42 1181-IQSH راهبردهای قرآنی پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی فرید رسولی مقاله پذیرفته شده است
43 1096-IQSH راهبردهای کاهش آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم حسین رحمانی تیرکلایی مقاله پذیرفته شده است
44 1174-IQSH راهبردهای کاهش آسیب های اجتماعی در خانواده از دیدگاه قرآن فاطمه خاوری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
45 1007-IQSH-FULL راهکارهای قرآن کریم جهت تحقّق سلامت اجتماعی؛ بررسی موردی سوره مبارکه «الشعراء» رحمت شایسته فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1191-IQSH رهیافتی در جایگاه ولایت و ولایت مداری در سلامت اجتماعی از منظر آیات و روایات علیرضا طبیبی، ملیحه غلامی مقاله پذیرفته شده است
47 1159-IQSH زمینه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی از منظر قرآن و روایات سجاد انصاری اردلی، اسماعیل محمدی، حامد امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1023-IQSH-FULL سبک زندگی اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث سید محمدعلی حسینی مقاله پذیرفته شده است
49 1083-IQSH سبک زندگی اسلامی و سلامت روان؛ پیشنهاد یک مداخله مبتنی بر سبک‌زندگی اسلامی مجتبی طغیانی مقاله پذیرفته شده است
50 1178-IQSH سلامة المجتمع فی الإقرار بالخصائص الفطریة احمد شفیعی نیا مقاله پذیرفته شده است
51 1076-IQSH سلامت اجتماعی از منظر قرآن سمیه گیوه کی، علیرضا طبیبی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
52 1051-IQSH-FULL سلامت اجتماعی در پرتو عمل به آموزه قرآنی صله رحم محمد مهدی صفورائی پاریزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1028-IQSH-FULL سلامت اجتماعی در سایه تعاملِ فقه و تربیت از دیدگاه قرآن و روایات پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی احمدی بیغش، طاهره محسنی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1038-IQSH-FULL سلامت معنوی قرآنی و ارتقا سلامت اجتماعی حامد شریعتی نیاسر، محمود ویسی مقاله پذیرفته شده است
55 1155-IQSH شاخصهای قرآنی سلامت در حوزه رسانه قاسم اسلامی نیا مقاله پذیرفته شده است
56 1091-IQSH شاخصه‌های سلامت اجتماعی از منظر دینی حسین رحمانی تیرکلایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1108-IQSH شاخصه‌های سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم فاطمه غلامی ارجنکی، عباسعلی صالحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1103-IQSH شفاف سازی در ترجمه آیات الأحکام مربوط به حقوق زن در سوره مبارکه نسا فرشته افضلی، حمید ثنایی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
59 1013-IQSH-FULL شناسایی کلمة فساد در قرآن کریم (معانی و راهکارهای مقابله) مرتضی زارع برمی، فاطمه کاظمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1012-IQSH (R1)-FULL ضرورت تعامل، مشارکت و برابری عادلانة زن و مرد در زندگی اجتماعی از منظر قرآن کریم (مطالعة موردی: جنت، زمین و رستاخیز) مرتضی زارع برمی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
61 1072-IQSH ظرفیتهای فقه امامیه در پیشگیری از طلاق ناصر کربلایی، محمد رضا کیخا مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
62 1134-IQSH عدالت اجتماعی از منظرقران کریم زهرا خانمرادی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
63 1136-IQSH عدالت پژوهی در آموزه های قرآن سید علی نقی ایازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1167-IQSH علوم انسانیِ پزشکی؛ پلی میان‌رشته‌ای در پیوند دین و سلامت اجتماعی محمد باعزم، مهدی صالحی، حمیدرضا تمدن مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1100-IQSH عنوان: حقوق غیرمالی زن در قرآن و تأثیر آن بر سلامت روانی خانواده ربابه زینوند لرستانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1202-IQSH عوامل استحکام و سلامت خانواده در نگاه اسلام و روان شناسی زینب السادات حسینی، فاطمه زهرا پورنادری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1121-IQSH کاربردی‌سازی تاثیر فعالیت های قرآنی در بستر جامعه بر سایر فعالیت های اجتماعی احمد ذاتی رستمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
68 1081-IQSH گونه‌بندی کج‌رفتاری‌های مذکور در قرآن کریم یوسف غلامی سفر مقاله پذیرفته شده است
69 1027-IQSH-FULL لزوم انتخاب سبک زندگی قرآنی و اثر آن در سلامت خانواده و اجتماع سید علی حسن زاده تبریزی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
70 1022-IQSH-FULL مبادئ تحقق العدالة الاجتماعیة فی الرؤیة القرآنیة ونهج البلاغة سید زهیر المسیلینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1089-IQSH مصادیق و آثار رذایل اخلاقی در امور مالی سید محمد اسماعیلی، سید محمود اسماعیلی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
72 1195-IQSH معناشناسی واژه کرامت انسانی در پرتو قرآن هادی روح الامین، زهرا عابدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
73 1165-IQSH مفهوم امید درقرآن ونقش آن در ارتقاع سلامت اجتماعی علیرضا نظم الدینی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
74 1080-IQSH مفهوم سازی جامعه سالم از نگاه قرآن کریم یوسف غلامی سفر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1180-IQSH من الأسرة السلیمة إلی المجتمع السلیم احمد شفیعی نیا مقاله پذیرفته شده است
76 1079-IQSH مهارت های ارتباط موثر از منظر قرآن و روایات زهرا درویش مقاله پذیرفته شده است
77 1090-IQSH مؤلفه‌های اقتدار ملّی از منظر قرآن کریم فرحناز وحیدنیا مقاله پذیرفته شده است
78 1160-IQSH مؤلفه های تربیت اخلاقی متعلمان از منظر قرآن کریم و تأثیر آن در اجتماع مژده علیزاده مقاله پذیرفته شده است
79 1024-IQSH-FULL نسبت آسیب‌های اجتماعی و سیاسی در آیات قرآن کریم مهدی امینیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1199-IQSH نقش حجاب در سلامت اجتماع از دیدگاه قرآن فاطمه فتحی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
81 1158-IQSH نقش قرآن در مهندسی شخصیت (سلامت روان) به عنوان مهمترین راهکار ارتقاء مسئولیت مدنی فاطمه انصاری، محمدجواد حیدری خراسانی مقاله پذیرفته شده است
82 1166-IQSH نقش کمک به دیگران در ارتقا سلامت اجتماعی با رویکرد قران و حدیث مریم امین الر عایایی، سید احمد محمودیان، سعیده حمله داری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1066-IQSH-FULL نگاهی به جایگاه و نقش آموزه های قرآنی و اخلاقی در سلامت فردی و اجتماعی علی احمد پناهی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1124-IQSH واکاوی جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در تامین امنیت اجتماعی اشرف جزینی درچه مقاله پذیرفته شده است
85 1132-IQSH واکاوی نقش «افعال خیر» به عنوان راهکارهای قرآنی و روایی در ارتقاء «سلامت اجتماعی» مرضیه قدوسی، مهدی مرتضوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1088-IQSH ویژگیهای شهرسازی اسلامی از منظر قرآن و روایات اسلامی با تاکید بر امنیت اجتماعی علی آذر مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است