افزایش مهلت ارسال چکیده مقالات
1398-09-08

با توجه به استقبال و درخواست پژوهشگران ارجمند، ارسال چکیده و اصل مقالات (به همراه یکدیگر) تا 30 دیماه 1398 امکان پذیر می باشد.