1. افزایش مهلت ارسال چکیده مقالات
با توجه به استقبال و درخواست پژوهشگران ارجمند، ارسال چکیده و اصل مقالات (به همراه یکدیگر) تا 30 دیماه 1398 امکان پذیر می باشد.