1. کارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی از مجموعه پیش نشست های کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
کارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی
2. نشست علمی: موانع فرهنگی توسعه از منظر قرآن کریم
نشست علمی با حضور حجه الاسلام و المسلمین دکتر کریم خان محمدی عضو هیات علمی و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم ع قم برگزار می گردد.