برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه روش تحلیل اجتماعی گزاره های قرآنی
1398-04-25 08:00-17:00
دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان 20
400,000 ریال 0 دلار
0 دکتر سید علی نقی ایازی