1- سلامت اجتماعی به چه معناست؟
2- پژوهش در موضوع سلامت اجتماعی، در تخصص کدام رشته می باشد؟
3- برگزار کننده این همایش کدام دانشگاه است؟
4- کدام دانشگاه ها و مؤسسات در این همایش همکاری علمی دارند؟
5- برخی موضوعاتی که در این همایش می توان به عنوان موضوع مقاله، استفاده کرد، را معرفی نمایید.
6- هزینه های مربوط به داوری مقالات و ثبت نام جهت شرکت در همایش چگونه است؟

1- سلامت اجتماعی به چه معناست؟ up

«سلامت اجتماعی»[1] مفهومی جدید در علوم اجتماعی است به معنای حالت برخورداری فرد از توانایی بروز و ظهور حداکثر فعالیت ها و نقش های اجتماعی و احساس پیوند با جامعه که همراه با احساس آرامش فردی و روابط متوازن با هنجارهای اجتماعی می باشد. جامعه ای که آسیب های اجتماعی آن کمتر و شاخص های اجتماعی، معنوی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، روانی و بهداشتی آن در وضعیت مناسب و قابل قبولی برخوردار باشد، را واجد «سلامت اجتماعی» می دانند.

سلامت اجتماعی ناظر به روابط متقابل میان فرد و محیط اجتماعی و توانایی و ظرفیت های فرد در گسترش و بهبود این روابط است. ظرفیت هایی که در اثر محرومیت ها و محدودیت ها می توانند دچار آسیب گردند. از نظر علمی و سیاستگذاری، قلمرو سلامت اجتماعی در رشته هایی مانند رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی و اقتصاد اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و در عمل نیز در پرتو برنامه ریزی و یک مدیریت کارآمد قابل تحقق است.[1]. Social health

2- پژوهش در موضوع سلامت اجتماعی، در تخصص کدام رشته می باشد؟ up

سلامت اجتماعی به دلیل طیف گسترده عوامل مؤثر در تحقق آن و موضوعات تأثیر پذیر از آن، دارای ماهیتی میان رشته ای است. براین اساس در توضیح مفهوم سلامت اجتماعی سه رویکرد وجود دارد: الف) رویکرد پزشکی یعنی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت جسمانی افراد[1]. همچنان که سازمان جهانی بهداشت[2]، «سلامت» را به معنای «حالت بهبود جسمانی، روانی و آسایش اجتماعی» تعریف کرده است. ب) رویکرد روانشناختی یعنی سلامت روانی فرد که به او توانایی ارتباط مطلوب با اجتماع را می دهد. اخیراً پژوهش هایی با موضوع «روانشناسی سلامت اجتماعی» صورت گرفته است. پ) رویکرد جامعه شناختی یعنی جامعه ای دارای شاخص های مطلوب و آسیب های اجتماعی کمتر. البته به نظر می رسد این رویکردها در تعارض با یکدیگر نیستند بلکه دستاورهای علمی آنها می تواند مکمل یکدیگر باشد. مسلم است که در قبال هر یک از این رویکردها، معارف و آموزه های دینی می تواند محتوای غنی خود را ارائه نماید.

3- برگزار کننده این همایش کدام دانشگاه است؟ up

نخستین همایش بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی توسط «دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان» و با همکاری جمعی از دانشگاه ها و مؤسسات داخلی و بین المللی در تاریخ 27 فروردین 1399 در شهر اصفهان برگزار می گردد.

4- کدام دانشگاه ها و مؤسسات در این همایش همکاری علمی دارند؟ up

این همایش با همکاری علمی و معنوی دانشگاه های معتبر و سازمانهای مختلف برگزار می گردد که شاهدی بر زمینه گسترده پژوهش در موضوع «قرآن و سلامت اجتماعی» و توانمندی های مجموعه مجریان همایش در دانشگاه معارف قرآن و عترت ع اصفهان می باشد.

جامعه الاسلامیه فی النجف الاشرف

دانشگاه اصفهان

بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو در دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه تبریز

دانشگاه امام صادق ع

دانشگاه قرآن و حدیث

دانشگاه ادیان و مذاهب قم

دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

جامعه المصطفی العالمیه واحد اصفهان

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان

دانشگاه شهید مطهری تهران

پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی

سازمان بهزیستی استان اصفهان

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اصفهان

5- برخی موضوعاتی که در این همایش می توان به عنوان موضوع مقاله، استفاده کرد، را معرفی نمایید. up

. پایش وضعیت سلامت اجتماعی در ایران و جهان:

1. 1 مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی  مانند عدالت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، ....

2. 1 وضعیت آسیب های اجتماعی

بررسی مؤلفه ها و شاخص های سلامت اجتماعی در مقیاس ملی

مقایسه تطبیقی وضعیت سلامت اجتماعی در ایران در مناطق مختلف قومی، زبانی و دینی

مقایسه تطبیقی سلامت اجتماعی ایرانیان با سایر کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای مشابه منطقه ای

2. مبانی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:

1. 2 فلسفه و مفاهیم بنیادین سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم

2. 2 مؤلفه ­ها و شاخص های سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم

 عدالت اجتماعی از منظر قرآن کریم:مؤلفه ها و شاخص­ های عدالت اجتماعی، ساحت های عدالت اجتماعی.

اخلاق اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ های اخلاق اجتماعی، فلسفه اخلاق اجتماعی، آسیب­ های اخلاق اجتماعی.

مشارکت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ ها مشارکت اجتماعی، ساحت های مشارکت اجتماعی.

امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ های امنیت اجتماعی، سیاست جنایی قرآن در قبال تهدیدهای امنیت اجتماعی.

سرمایه اجتماعی از منظر قرآن کریم:  مؤلفه ها و شاخص­ های سرمایه اجتماعی، کارکردهای سرمایه اجتماعی.

رفاه اجتماعی از منظر قرآن کریم: مؤلفه ها و شاخص­ ها رفاه اجتماعی، ساحت های رفاه اجتماعی.

مهارت­ های زندگی از منظر قرآن کریم: مهارت ­های ارتباط مؤثر، مهارت ­های ویژه مانند تصمیم­ گیری، تفکر انتقادی، حل مسأله، مواجهه با ناهنجاری ­ها، همدلی، ....

3. روش­ شناسی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:

1. 3 روش فهم متون دینی در حوزه سلامت اجتماعی

2. 3 روش تحقیق در مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی: (مانند روش گراندد تئوی (داده بنیاد)، هرمنوتیک، پدیدارشناسی، تحلیل محتوا، نشانه­شناسی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان، .....)

3. 3 روش کاربردی­ سازی مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی

4. دستاوردها و رهیافت ­های مطالعات قرآنی سلامت اجتماعی:

1. 4 راهبردهای ارتقاء سلامت اجتماعی از منظر قرآن کریم و علوم انسانی

2. 4 راهبردهای کاهش آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن کریم

3. 4 سبک زندگی قرآنی و سلامت اجتماعی

** آسیب­ شناسی اجتماعی از منظر قرآن کریم:

مبانی و مفهوم­شناسی آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

گونه ­شناسی آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

زمینه ­ها و علل بروز آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

عوامل گسترش و استمرار آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن

آثار و پیامدهای آسیب­ های اجتماعی از منظر قرآن (روحی و روانی، مذهبی و عقیدتی، سیاسی و اقتصادی)

راهبردهای قرآنی پیشگیری و کاهش­ آسیب­ های اجتماعی (نقش باورها و ارزش­ها، آموزش، رسانه­ ها)

ظرفیت ­های علوم اسلامی در مواجهه با آسیب­ های اجتماعی (فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، عرفان، روانشناسی اسلامی، ....)

* نقش مسائل اقتصادی و معیشتی در سلامت اجتماعی: عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت، بحران بیکاری، تأمین اجتماعی و بیمه، رشد و توسعه اقتصادی، امنیت اقتصادی، سلامت کار.

* نقش سلامت روان در سلامت اجتماعی

5) محور ویژه:

سلامت معنوی قرآنی و سلامت اجتماعی (تأثیرهای متقابل سلامت معنوی و سلامت اجتماعی از منظر قرآن).

6- هزینه های مربوط به داوری مقالات و ثبت نام جهت شرکت در همایش چگونه است؟ up

با سلام. 

 

ارسال و داوری مقاله رایگان می باشد. همچنین علاقمندان به حضور در برنامه های روز همایش می توانند بصورت رایگان شرکت نمایند. البته ثبت نام در سایت همایش ضروری می باشد.