ایران، اصفهان، بزرگراه شهید خرازی، خ شهیدان غربی، دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع)

تلفن: 33372020-031  (دبیرخانه: داخلی 202) (09132696477)

فکس:   33384939- 031

http://www.iqshconf.ir

www.icqt.ac.ir

quranandsocialhealth@gmail.com

Refresh Code